Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
10:16 | 03/12/2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
.
.