Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương: Những kết quả bước đầu
21:28 | 19/08/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 2 năm thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
.
.