Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba
16:52 | 20/08/2019
Sáng 20/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez.
.
.