Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền
14:31 | 22/03/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn 2015 - 2019, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức đã phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01 của Chính phủ.
.
.