Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính
22:24 | 29/03/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực quân sự, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn công tác CCHC với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.
.
.