Quảng Ngãi: Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020
23:15 | 14/08/2019
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thời gian tổ chức giao nhận quân dự kiến ngày 10 đến ngày 14/2/2020.
.
.