Động lực từ nông thôn mới
10:40 | 21/08/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), các xã miền núi Ba Động (Ba Tơ), Trà Bình (Trà Bồng) đã nhanh chóng "bắt tay" vào xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Đây là động lực để các địa phương tiếp tục phát triển, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống văn hoá cho người dân.
.
.