Xây dựng nông thôn mới: Cần chú trọng các tiêu chí "mềm"
14:39 | 14/07/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp nhiều địa phương khởi sắc, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống người dân. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí "mềm" đã khó, thì việc "giữ chuẩn" lại càng khó hơn.
.
.