Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa thiếu nước: Hiệu quả kinh tế cao
14:51 | 19/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nông dân huyện Mộ Đức đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước kém hiệu quả sang cây trồng cạn. Nhiều mô hình đã mang lại kết quả tích cực, hình thành các vùng sản xuất tập trung cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.
.
.