Khách sạn Mỹ Trà được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao
09:05 | 01/03/2012
Ngày 4/1/2012, khách sạn Mỹ Trà Riverside đã được Tổng Cục du lịch công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.
.
.