Máy điều hoà ban đầu không được chế tạo để dành cho người
16:26 | 29/06/2020
Được xem là thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống của các gia đình hiện đại, song điều hoà không khí thực tế lại không được chế tạo để dành cho con người từ những ngày đầu tiên.
.
.