Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022
15:38 | 03/08/2022
UBND huyện Bình Sơn thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
.
.