Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh; đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng tốc phát triển toàn diện
Cập nhật lúc 12:52, Thứ Năm, 15/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Trước thềm Xuân Mậu Tuất- 2018, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi hân hoan với những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2017. Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi tăng tốc phát triển toàn diện trong năm 2018 và những năm đến. Tuy nhiên, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2018, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền; mỗi cán bộ, đảng viên; thủ trưởng các sở, ngành phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; khát khao đổi mới, sáng tạo, vận dụng những kinh nghiệm hay vào thực tiễn hoạt động, công tác...
 


KẾT QUẢ NHỮNG NỖ LỰC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

*PV: Nhân dịp Xuân Mậu Tuất- 2018, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết những kết quả cơ bản mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2017?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ (thứ 3 từ trái sang) biểu dương khen thưởng những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2017.             Ảnh: TL
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ (thứ 3 từ trái sang) biểu dương khen thưởng những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2017. Ảnh: TL

Về kinh tế - xã hội, có 36/37 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm (GRDP) đạt 45.386 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2016, vượt 1,6% kế hoạch. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, đã cấp phép 14 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 295 triệu USD và 127 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 79 nghìn tỷ đồng (so với năm 2016 tăng 5 dự án FDI và 78 dự án trong nước). Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người; số hộ nghèo trong tỉnh giảm xuống còn 11,21%... Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Yếu tố cơ bản, then chốt, có tính quyết định đến kết quả năm 2017 là, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát; quản lý, điều hành; tham vấn, phản biện; lãnh đạo tỉnh dành nhiều thời gian kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị; gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chú trọng chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp...

*PV: Việc triển khai thực Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ đạt được kết quả thế nào, thưa đồng chí?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Do vậy, việc đánh giá, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua nhận diện thường xuyên và đặc biệt là qua kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa phát hiện cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lựa chọn những vấn đề đang vướng mắc, bức xúc trong nhân dân để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ kịp thời. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”… Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn 4 đợt sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác nhân các ngày lễ lớn trong năm; biểu dương, nhân rộng những mô hình học tập và làm theo Bác…

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có những mô hình, việc làm hết sức thiết thực, cụ thể như huyện Bình Sơn, Ba Tơ; Hội CCB, Hội LHPN tỉnh...

CHỈ RÕ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ ĐỂ KHẮC PHỤC

*PV: Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào mà tỉnh nhà đã đạt được, thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vậy theo đồng chí để Quảng Ngãi phát triển toàn diện trong năm 2018 và những năm tiếp theo thì cần phải tập trung khắc phục những vấn đề gì?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Những kết quả đạt được là đáng khích lệ, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu đề ra vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục. Cụ thể là các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, đó là:

Việc thực hiện chủ đề năm 2017 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và trong một bộ phận CB, CCVC chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận CB, CCVC ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và người dân chưa cao; còn quan liêu, cửa quyền, bảo thủ, trì trệ; thiếu linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; một số cán bộ đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm, đổi mới, sợ trách nhiệm; chưa mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật để tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; chưa có nhiều sáng kiến, đổi mới để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Công tác tuyên truyền ở một số nơi, một số thời điểm thiếu chiều sâu, chưa sinh động; định hướng thông tin dư luận có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số nơi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thiếu ổn định; cải cách TTHC, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế.

Về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp giảm và phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động của NMLD Dung Quất; sản phẩm dịch vụ, du lịch chưa đa dạng; nhiều dự án cho chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện đầu tư do nhiều nguyên nhân; huy động nguồn lực xã hội còn khó khăn; ô nhiễm môi trường gia tăng. Thị trường một số nông sản thiếu ổn định; chưa gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ. Thực hiện giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu...

Chất lượng giáo dục chuyển biến chậm; nhiều trường không có khả năng giữ chuẩn, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; chất lượng khám, chữa bệnh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tư tưởng trông chờ, dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước của hộ nghèo chưa được cải thiện. Việc nắm tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi chưa kịp thời; phát hiện tham nhũng vẫn còn là khâu yếu...

KHUYẾN KHÍCH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

*PV: Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 là: "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, đòi hỏi năng lực lãnh đạo, điều hành, giám sát của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải không ngừng đổi mới. Vậy xin đồng chí cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 là gì?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Năm 2018, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018 là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của CB, CCVC và người lao động.

Tỉnh ta sẽ căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại các phòng, chi cục, trung tâm trực thuộc sở, ngành; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các sở, ngành; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, một việc do một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo và người đứng đầu nếu vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện và thực hiện có hiệu quả thì sẽ thúc đẩy sự phát triển; ngược lại, nếu chủ quan, ngại thay đổi, ngại va chạm, làm không đến nơi đến chốn thì sẽ là lực cản của sự phát triển.

Từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; nâng cao sức chiến đấu để đủ sức lãnh đạo, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn. Phát huy sự năng động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Mỗi cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện đối với nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tác phong công tác, lề lối làm việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ... Xây dựng chính quyền điện tử; chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ. Thực hiện cải cách TTHC gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, CCVC trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; đối thoại với nhân dân...

*PV: Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, theo đồng chí tỉnh ta cần tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm nào?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Như đã xác định, năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm nền tảng để tạo ra sự tăng tốc, phát triển toàn diện cho những năm tiếp theo; do vậy phải thực sự quyết liệt trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Chủ động gặp gỡ trực tiếp để mời gọi các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu trong chuỗi giá trị quốc gia hoặc toàn cầu đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế.

Phát triển các ngành công nghiệp hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị, công nghiệp chế biến nông sản. Chủ động phối hợp thực hiện Quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn giải quyết các vấn đề liên quan đến Nhà máy Ethanol, Nhà máy đóng tàu Dung Quất... Chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng KKT Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng giao thông, nhất là những công trình trọng điểm, như cầu Thạch Bích, cầu Cửa Đại; đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - VSIP)... Thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ; phát triển kinh tế biển, đảo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ du lịch.

 

Một góc Sa Huỳnh (Đức Phổ). Ảnh TL
Một góc Sa Huỳnh (Đức Phổ). Ảnh TL

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Hoàn thành hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận... Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng, hoạt động của các cơ quan tư pháp...

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất -2018, chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp đón một năm mới đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Năm mới thắng lợi mới!

 


Phú Đức - Quang Tuấn (thực hiện)
 

,
,
,