Olympic Tokyo ấn định thời gian diễn ra trong năm 2021
21:49 | 30/03/2020
Theo tin mới nhất, Olympic Tokyo đã được ấn định thời gian diễn ra. Cụ thể, Olympic Tokyo sẽ được diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021.
.
.