Video: Hiệu quả 'kép' trong đầu tư lắp đặt thiết bị hàng hải trên tàu cá

21:55, 15/10/2020 [GMT+7]
.
(Baopquangngai.vn)-  Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chủ động mua sắm, lắp đặt nhiều loại thiết bị hàng hải hỗ trợ cho việc khai thác thủy sản và phòng ngừa các sự cố xảy ra trên biển. Việc đầu tư của ngư dân, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất.
TIN LIÊN QUAN
 
.
 
Thực hiện: H.P- K.Toàn