Video: Hiệu quả trong phát triển đàn bò lai hướng thịt ở Sơn Tịnh

08:27, 04/05/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Từ năm 2017 đến nay, huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu tại 3 xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp. Kết quả thực hiện dự án đã khẳng định, đây là hướng đi đúng, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, tăng thu nhập cho nông hộ, góp phần giảm nghèo bền vững.
TIN LIÊN QUAN
.
 
Cung cấp giống phối, hỗ trợ kỹ thuật phát triển vườn cỏ, hỗ trợ sửa chữa, di dời chuồng chăn nuôi, hay hướng dẫn ủ chua thức ăn cho bò … là những cách thiết thực Dự án phát triển bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu sinh sản giúp đỡ các hộ chăn nuôi ở Sơn Tịnh trong 3 năm qua.
 
Hơn 300 hộ tại 3 xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp đã được Dự án hỗ trợ với số tiền trên 800 triệu đồng. Kết quả, số lượng và chất lượng của đàn bò ở những địa phương này tăng vượt bậc. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ đàn bò lai ở huyện Sơn Tịnh tăng lên 80%, nhiều hơn 20% so với tỷ lệ giống bò lai trước đây. Đặc biệt, người chăn nuôi đã thay đổi tập quán chăn nuôi từ quản canh sang hàng hóa áp dụng khoa học công nghệ.
 
Thực hiện: Khả Nhiên