Video: Giảm số lượng người làm việc tại công sở

09:11, 02/04/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Giảm 2/3 số người làm việc trực tiếp tại cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý nhân viên làm việc online việc tại nhà. Đây là cách mà các cơ quan nhà nước triển khai ngay trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
TIN LIÊN QUAN
 
.

Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, TP. Quảng Ngãi cũng triển khai ngay việc giảm số cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức làm việc tại nhà.

Riêng bộ phận văn thư là bộ phận thật sự cần thiết duy trì số lượng nhân viên đảm bảo để giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo công việc thông suốt. Trong quá trình xử lý công việc, mọi người luôn đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 2m.

Việc giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cán bộ, viên chức làm việc tại nhà cũng giúp giải quyết công việc và chống dịch hiệu quả trong thời điểm cấp bách như hiện nay.

 
Thực hiện: A.KIỀU
 
.