Cập nhật lúc: 14:44, 16/11/2018 [GMT+7]
.

Video: Phát huy vai trò của đảng viên trẻ người Cor


(Baoquangngai.vn)- Trà Bồng hiện có hơn 1.600 đảng viên sinh hoạt ở 47 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Đa phần họ là những người trẻ, thể hiện được vai trò vị trí của mình, góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.
 
.
 
Từ đầu nhiệm kì đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đã xem xét, kết nạp 266 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Trong đó, có 95 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 35%. Các đảng viên đồng bào Cor này đều ở độ tuổi thanh niên, thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.
 
 
Trà Bồng hiện có hơn 1.600 đảng viên sinh hoạt ở 47 chi, đảng bộ cơ sở. Đảng bộ huyện Trà Bồng đặt ra mục tiêu bình quân mỗi năm kết nạp khoảng 65-70 đảng viên mới, trong đó đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Để tạo nguồn phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm, Ban thường vụ Huyện ủy Trà Bồng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch xem xét, bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.
 
Diện mạo của huyện vùng cao Trà Bồng đang khởi sắc từng ngày. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm của huyện giảm khoảng 5,26%. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số.
 
Thực hiện: T.Phương- M.Phi
 
.