Video: Khó phát triển Khoa Y học cổ truyền ở miền núi

Truyền hình 17/09/2020
(Baoquangngai.vn)- Theo lộ trình đến năm 2020, 100% bệnh viện tuyến huyện phải có Khoa Y học cổ truyền. Thế nhưng, với số lượng bác sĩ chuyên khoa đông y ở tuyến huyện còn khá hạn chế, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thì mục tiêu này rất khó thực hiện, nhất là ở các huyện miền núi.
.