Đồng chí Võ Chí Công với Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi
08:29 | 06/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi nổ ra và thắng lợi trong những ngày cuối tháng 8/1959. Đây là một trong những chiến công oanh liệt, có tính bước ngoặt đối với phong trào cách mạng toàn miền Nam lúc bấy giờ. Để có thắng lợi đó phải kể đến vai trò và công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công.
.
.