Chương Nghĩa huyện và Chương Nghĩa quận
15:33 | 28/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Khi nghe đến địa danh Chương Nghĩa chắc hẳn nhiều người cảm thấy xa lạ. Và sẽ ngạc nhiên hơn khi địa danh Chương Nghĩa lại chỉ hai thực thể địa lý hành chính khác nhau ở Quảng Ngãi.
.
.