Bộ TT&TT cho phép qui hoạch phổ tần 5G trong năm 2019-2020, và thương mại năm 2020
15:05 | 17/08/2019
Hội thảo ASEAN 5G diễn ra ngày 16/8 bàn về các chủ đề "nóng" tại thời điểm hiện nay trong việc xây dựng và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông, quy hoạch băng tần và cấp phép 5G tại khu vực ASEAN.
.
.