Ai Cập khai quật thêm 20 quan tài ướp xác mới
08:16 | 17/10/2019
Các nhà khảo cổ mới đây vừa khai quật một "hầm chứa" với 20 quan tài được niêm phong kín tại thành phố Luxor, Ai Cập. [links()]
.
.