Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi
12:44 | 09/12/2022
(Baoquangngai.vn)- Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.
.
.