Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản
21:17 | 03/12/2022
Ngày 3/12, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản.
.
.