Bộ Y tế bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế
21:34 | 08/12/2022
Trong thông tư mới nhất, Bộ Y tế đã bỏ quy định "giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trở lại" khi mua sắm thiết bị y tế.
.
.