Từ ngày 20/9, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh
22:02 | 19/08/2019
(Baoquangngai.vn)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
.
.