TAND Tối cao: Đưa các vụ án liên quan đến dịch bệnh Covid-19 ra xét xử
06:20 | 31/03/2020
TAND Tối cao yêu cầu trong thời gian có dịch bệnh Covid-19 phải đưa các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra xét xử, nhưng bảo đảm quy định về phòng, chống dịch.
.
.