Kỷ luật Buộc thôi việc các ông Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh
08:35 | 29/09/2022
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật Buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
.
.