Xây dựng xã hội tốt đẹp từ gương "người tốt, việc tốt"
09:31 | 16/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới... Lời dạy chí tình của Người đã đi vào thực tiễn cuộc sống, với nhiều tấm gương người tốt, việc tốt lan tỏa rộng khắp và xã hội càng trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta là một đóa hoa trong vườn hoa "người tốt, việc tốt".
.
.