Ba Tơ: Nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác
15:45 | 28/11/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cấp ủy các cấp ở huyện Ba Tơ đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.
.
.