Nhiệm vụ cấp bách
15:32 | 12/10/2019
(Báo Quảng Ngãi) - Trước tình hình tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 quá thấp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm việc không hiệu quả, hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao.
.
.