Gần 1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19
23:31 | 31/03/2020
(Baoquanngai.vn)- Hưởng ứng thư kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong thời gian qua, đã có nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp để chung tay phòng, chống dịch Covid- 19.
.
.