Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

16:08, 02/06/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay vẫn quá chậm, đến 31.5.2021 chỉ giải ngân đạt 20,5% kế hoạch vốn. Phóng viên Báo Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái xoay quanh vấn đề này!
 
* PV: Xin đồng chí cho biết tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh từ đầu năm đến nay như thế nào?
 
Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái
Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái
* Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái: Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2021 là 5.194,476 tỷ đồng, bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 4.197,33 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 997,146 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị triển khai thực hiện là 4.220,985 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 3.378,839 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 842,146 tỷ đồng; còn lại 973,417 tỷ đồng sẽ tiếp tục giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn theo quy định.
 
Đến ngày 31.5.2021, giá trị giải ngân đạt khoảng 1.063,805 tỷ đồng, bằng 20,5% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 742,481 tỷ đồng, bằng 17,7% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương giải ngân 321,324 tỷ đồng (32,2% kế hoạch). Nếu tính tổng vốn đã phân khai danh mục cụ thể thì tỷ lệ vốn đã giải ngân đạt 25,2%. Một số dự án lớn có tỷ lệ giải ngân vốn được giao đạt yêu cầu như: Bệnh viện y học cổ truyền giải ngân 10,4/20 tỷ đồng; Tuyến đường D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới (giải ngân 10/10 tỷ đồng); Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn (giải ngân 36/40 tỷ đồng).
 
Bên cạnh đó, có một số dự án chuyển tiếp nhưng đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao như: Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (kế hoạch vốn 10 tỷ đồng), Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước (kế hoạch vốn 10 tỷ đồng), Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn, giai đoạn II (kế hoạch vốn 26 tỷ đồng)…
 
* PV: Đâu là nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn đầu tư côngchưa đạt kế hoạch đề ra?
 
* Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái: Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã tồn tại từ lâu như: Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu. Đồng thời, trong những tháng đầu năm, các chủ đầu tư triển khai các hoạt động như: Xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công nên khối lượng để thanh toán đạt thấp.
 
Mặt khác, trong những tháng đầu năm xuất hiện thêm một số nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như: Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, vướng mắc trong quá trình triển khai lập thủ tục đầu tư dự án do quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã hết hiệu lực. Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, nhưng các địa phương triển khai chậm, ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn thành các bước  lập thủ tục đầu tư dự án…
 
PV: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải pháp đặt ra hiện nay là gì, trách nhiệm của Sở KH&ĐT?
 
* Đồng chí Trần Thị Mỹ Ái: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 9.1.2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó, đối với các dự án chuyển tiếp, cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án khởi công mới đã được giao vốn chính thức ngay từ đầu năm, khẩn trương hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để triển khai khởi công chậm nhất trong quý II/2021. Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030.
 
Trường hợp tình hình giải ngân vốn của các dự án không đạt theo tiến độ của Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh thì Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn thuộc kế hoạch năm 2021 theo hướng giảm vốn các dự án bị vướng mắc, không giải ngân được để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
 “Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của sở, ngành và địa phương mình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan…”, trích Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 9.1.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
 
PHAM DANH (Thực hiện)
 
.