Cập nhật lúc: 14:40, 11/10/2018 [GMT+7]
.

Toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển đảo


Đại tá Trương Quang Đảng.
Đại tá Trương Quang Đảng.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” (BPTD) đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại tá Trương Quang Đảng cho rằng, 10 năm gần đây, thực hiện Ngày BPTD bằng các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo đã huy động được sức mạnh, nguồn lực to lớn của toàn dân và của hệ thống chính trị trong việc giúp đỡ các địa phương ven biển, đảo, các đồn, trạm biên phòng; động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới biển (KVBGB) khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày BPTD  đã thực sự trở thành ngày hội động viên nhân dân toàn tỉnh nói chung và nhân dân trên KVBGB nói riêng tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Ngày BPTD?

Đại tá Trương Quang Đảng: Từ năm 2009 đến nay, Ngày BPTD được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương KVBGB và đạt kết quả khá toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân được nâng lên; huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBGB; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều phong trào, mô hình hướng về biển đảo mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hiệu quả, thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn để quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

PV: Là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện Ngày BPTD như thế nào, thưa ông?

Đại tá Trương Quang Đảng: Cùng với nhiệm vụ chuyên trách, trong 10 năm qua, BĐBP đã phát động và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, mô hình để hỗ trợ nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở các xã KVBGB, như: Phong trào “BĐBP tỉnh Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mớỉ”, Chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nhà cho người nghèo”, “Nâng bước em tới trường", “Hãy làm sạch biển”... Qua đó đã huy động được nguồn kinh phí đáng kể để hỗ trợ các địa phương xây dựng được hàng nghìn mét đường bê tông nông thôn, xây dựng 42 ngôi nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; nhận đỡ đầu thường xuyên 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 con bò giống cho những hộ nghèo...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: X.THIÊN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: X.THIÊN


PV: Thưa ông, để thực hiện Ngày BPTD ngày càng có hiệu quả, thời gian đến, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và BĐBP tỉnh cần phải làm gì?

Đại tá Trương Quang Đảng: Để thực hiện hiệu quả Ngày BPTD trong giai đoạn mới, chúng tôi cho rằng, cần phải xác định rõ công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ KVBGB là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở KVBGB, chứ không chỉ riêng lực lượng BĐBP; thống nhất sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, phải quan tâm mọi mặt để lực lượng BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Công tác phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là KVBGB phải gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Các dự án phát triến kinh tế - xã hội đảm bảo các yêu cầu về củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày BPTD và Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

PV: Xin cảm ơn ông!


XUÂN THIÊN
(thực hiện)


 

.