Thực hiện các dự án WB: Đừng để "có tiền mà không tiêu được"
09:39 | 23/04/2020
(Baoquangngai.vn)- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Trung ương, thời gian qua, nhiều dự án, công trình phục vụ lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, góp phần phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện và quản lý dự án WB vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, cần được tháo gỡ.
.
.