Dạy và học môn tiếng Anh: Giải pháp nào để nâng cao chất lượng?
22:03 | 16/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Chất lượng dạy và học môn tiếng Anh ở tỉnh ta trong những năm qua còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện rõ qua kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tiếng Anh là môn có phổ điểm thấp nhất trong tất cả các môn.
.
.