Gắn hòa giải với tuyên truyền pháp luật
18:56 | 26/07/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
.
.