Chuyển Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về trực thuộc Sở Y tế tỉnh

16:14, 05/05/2019 [GMT+7]
.
​(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt Đề án chuyển Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Y tế tỉnh. 
 
Mục tiêu của Đề án nhằm củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015. Đồng thời thực hiện chủ trương về đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Y tế chủ động trong công tác quản lý đào tạo và sử dụng nhân lực y tế đảm bảo cân đối.
 
Nguyên tắc chuyển giao đó là chuyển giao nguyên trạng về biên chế, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu có liên quan của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trực thuộc UBND tỉnh cho Sở Y tế quản lý; Không thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.
 
Sau khi được chuyển giao, trường có 1 Hiệu trưởng và không quá 3 Phó Hiệu trưởng; có 4 phòng chức năng; có 4 khoa; 3 tổ chức chính trị và các Hội đồng.
 
Về biên chế, chuyển nguyên trạng số người làm việc hiện có của trường là 71 người, trong đó, có 43 biên chế, 3 giáo viên hợp đồng, 10 lao động hợp đồng vừa làm công tác chuyên môn vừa giảng dạy, 15 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn.
 
Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hoạt động theo mô hình trường cao đẳng công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế tỉnh.
 
Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực y – dược và liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước theo quy định để tạo nguồn nhân lực sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và các trình độ khác.
 
PV
.