Cập nhật lúc: 21:15, 28/10/2017 [GMT+7]
.

Khi Nghị quyết 21 đi vào cuộc sống


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

TIN LIÊN QUAN


Nổi bật nhất trong việc thực hiện nghị quyết này là đã thay đổi nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội đầy nhân văn này.

Hệ thống chính trị vào cuộc

Giám đốc BHXH huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đình Lâm, cho biết: Tư Nghĩa là huyện có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, lao động chủ yếu làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp, các doanh nghiệp thì có quy mô nhỏ và vừa. Địa phương lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nên đời sống của nhân dân càng thêm khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đóng BHXH, BHYT của người dân.

Từ năm 2012 trở về trước, tỷ lệ tham gia BHYT trong huyện còn thấp so với bình quân chung của tỉnh, chỉ đạt khoảng 54%. Thế nhưng, từ khi cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW, thì việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có gần 80% dân số tham gia BHYT.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm qua cơ chế
Chi trả quyền lợi bảo hiểm qua cơ chế "một cửa" ở BHXH TP.Quảng Ngãi.


Còn tại huyện Bình Sơn, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, với sự vào cuộc mạnh mẽ và quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện về công tác BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt.

Giám đốc BHXH huyện Bình Sơn Lê Thanh Thảo, cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan BHXH trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Chính những nỗ lực ấy, đã giúp cho nhận thức về công tác BHXH, BHYT của các chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Đến nay, toàn huyện có 175.722 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, so với năm 2013 tăng 69.052 người, tăng 64,73%. Trong đó, số người tham gia BHYT là 162.909 người, so với năm 2013 tăng 62.528 người.

Phấn đấu 90% dân số tham gia BHYT

Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 1.3.2013 về thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị... Hằng năm, UBND tỉnh còn ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố đã quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên từ cấp huyện đến cấp xã/phường, thị trấn...

Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo nhiệm kỳ và hằng năm, gắn với thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. BHXH tỉnh đã ký kết chương trình, quy chế phối hợp về thực hiện BHXH, BHYT với các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan. Điển hình là phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai BHXH tự nguyện thí điểm cho hơn 400 hội viên hội phụ nữ và nông dân. Phối hợp với Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu ‘‘BHYT học sinh - sinh viên qua mạng Internet’’ cho đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh...

Giám đốc BHXH tỉnh Trương Văn Nam, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã tác động sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Nhờ đó, đến nay số người tham gia BHXH bắt buộc là 85.782 người, tăng 19,7% so với năm 2013. Số người tham gia BHTN là 73.325 người, tăng 29,7%. Số người tham gia BHYT là 1.110.564 người, tăng 32,9%. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh là 88,55%, đạt và vượt 4,75% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thời gian đến, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 có 55% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia BHTN, 90% dân số tham gia BHYT...
 

Bài, ảnh: TRÍ PHONG

 

.
.