Phòng, chống dịch Covid-19: "Lá chắn" tại cộng đồng
10:15 | 31/03/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Đội ngũ cán bộ ở cơ sở là "lá chắn" quan trọng giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng đạt hiệu quả. Họ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, nắm chắc số lượng dân cư, tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch đến với người dân.
.
.