Giữ chặt bên trong, ngăn dịch bên ngoài
20:18 | 19/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chủ trương của Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Trên cơ sở này, ngành y tế Quảng Ngãi đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch Covid-19 trong và ngoài nước để có biện pháp ứng phó phù hợp.
.
.