Giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên

18:10, 08/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh.
 
Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương.
 
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.     Ảnh: T.L
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: T.L
Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. Đồng thời, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên để lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
 
Theo đó, hằng năm phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên (HS, SV) và ít nhất 75% tổng số thanh niên trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% thanh niên HS, SV và trên 85% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường. Có 100% thanh niên HS, SV trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% SV cao đẳng, trung cấp được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Phấn đấu có 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên HS, SV được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp...
 
Phấn đấu đến năm 2025, có trên 20% thanh niên HS, SV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 5% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 5% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ... 
 
UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các mục tiêu. Trước hết, cần đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng...   
 
K.HỒNG 
 
 
 
.
.