Video: Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính
22:23 | 31/03/2023
(Baoquangngai.vn)- Trong những năm qua, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện" tại các cơ sở đoàn. Hoạt động này có sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
.
.