Có đến 10 tỷ hành tinh giống Trái đất trong dải Ngân hà
16:49 | 21/08/2019
Các nhà khoa học định nghĩa một hành tinh giống Trái đất sẽ có kích thước từ 3/4 đến một lần rưỡi quả địa cầu và quay quanh ngôi sao của nó trong 237-500 ngày.
.
.