Tầng ozone đang phục hồi làm chuyển hướng các luồng gió trên toàn cầu
15:29 | 30/03/2020
Lỗ thủng tầng ozone phía trên Nam Cực đang tiếp tục phục hồi và nó dẫn đến những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển - luồng không khí trên bề mặt trái đất gây ra gió.
.
.