Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

14:38, 30/06/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/6, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã đến dự.
 
Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác lý luận, công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

 

rưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi Đặng Ngọc Dũng trao cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi.
 
Với ý nghĩa đó, Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi không đơn thuần chỉ là cuộc thi, mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách. Đây cũng là dịp để các giảng viên trao đổi, tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm trong truyền đạt lý luận chính trị để thi đua "dạy tốt, học tốt", đưa hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.
 
Hội thi diễn ra từ ngày 30/6 - 1/7/2022 với sự tham gia của 16 thí sinh là những giảng viên chuyên trách, giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã, thành phố. Thông qua hội thi, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị và vị trí, vai trò của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã, thành phố; đồng thời đánh giá đúng chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách, từ đó xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên...
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 
.