Bỏ xếp loại theo điểm trung bình, xếp loại hạnh kiểm với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông

14:27, 22/08/2021 [GMT+7]
.
Theo thông tư mới về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học sẽ được đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Quy định áp dụng từ năm học 2021-2022 đầu tiên đối với lớp 6, và theo lộ trình với các khối lớp tiếp theo.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (số 22/2021/-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh THCS và THPT. Theo đó, đánh giá học sinh sẽ sẽ không dựa trên điểm trung bình của tất cả các môn học như trước thay vào đó là Đánh giá bằng nhận xét và Đánh giá bằng điểm số.
 
Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả học tập những môn này sẽ được đánh giá bằng nhận xét theo 2 mức: Đạt hoặc Chưa đạt.
 
Đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số áp dụng cho các môn học còn lại, ngoài những môn nói trên, trong chương trình giáo dục phổ thông.
 
Kết quả học tập được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác phải quy về thang điểm 10.
 
Thông tư cũng quy định về Đánh giá thường xuyên, Đánh giá định kỳ, Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.
 
Đối với đánh giá thường xuyên sẽ thực hiện thông qua nhiều hình thức đánh giá như hỏi-đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập,…
 
Đánh giá định kỳ gồm đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua bài kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập.
 
Về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, theo quy định mới, sẽ không tính điểm trung bình tất cả môn học để đưa ra xếp loại học lực như trước, mà kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
 
Học sinh đạt mức Tốt nếu tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét phải ở mức Đạt; tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số phải đạt mức 6,5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn đạt mức 8 trở lên.
 
Học sinh được xếp mức Khá khi tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét phải ở mức Đạt; tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số phải đạt mức 5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn đạt mức 6,5 trở lên.
 
Học sinh được xếp mức Đạt khi có nhiều nhất 1 môn học đánh giá bằng nhận xét ở mức Chưa đạt; có ít nhất 6 môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số từ 5 trở lên, không có môn nào dưới 3,5 điểm.
 
Các trường hợp còn lại sẽ xếp mức Chưa đạt.
 
 
Thông tư mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2021,
thực hiện theo lộ trình như sau: 
 
Từ năm 2021-2022 đối với lớp 6
 
Từ năm 2022 – 2023 với lớp 7 và lớp 10
 
Năm học 2023- 2024 với lớp 8 và lớp 11
 
Năm học 2024-2025 với các lớp 9 và 12
 
Theo LÊ HÀ /Nhandan.vn
 
.
.