Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính

22:24, 29/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực quân sự, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn công tác CCHC với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.
Nhiều kết quả tích cực
 
Trung bình mỗi ngày bộ phận văn thư thuộc Văn phòng Bộ CHQS tỉnh nhận và chuyển khoảng 150 văn bản các loại. Trong khi đó, bộ phận này chỉ có 3 người. Theo Thượng úy Nguyễn Thị Như Hương, nhân viên văn thư Văn phòng Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, phần lớn công văn tham mưu cho Bộ Chỉ huy đều được các đơn vị tự soạn thảo nội dung để tham mưu, báo cáo, sau đó chuyển đến bộ phận văn thư rà soát, đóng dấu và chuyển đi. Do đó, bộ phận văn thư không mất nhiều thời gian để rà soát lại. Cùng với đó, việc áp dụng các phần mềm trong công tác văn thư đã giảm rất nhiều thời gian. Việc in ấn tài liệu cũng giảm đáng kể, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí văn phòng phẩm. 
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chánh Văn phòng Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hội cho biết: Thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Chỉ huy cho chủ trương phần lớn các công văn nội bộ được chuyển trao đổi trong hệ thống mạng nội bộ, không phải in ấn văn bản giấy. Một số công văn trao đổi thông thường với các cơ quan hành chính nhà nước cũng được chuyển trên môi trường mạng. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, việc chỉ đạo, điều hành được gửi fax nên rút ngắn thời gian nhận và gửi văn bản. Đặc biệt, việc triển khai quy trình quản lý ISO 9001/2015 vào một số lĩnh vực như giải quyết hồ sơ chính sách, quy trình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo... đã mang lại hiệu quả cao.
 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá nhấn mạnh: "Đối với lực lượng vũ trang (LLVT), công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hằng năm. Do đó, chúng tôi yêu cầu thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm từ Bộ Chỉ huy đến các cơ quan, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị. Chúng tôi gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC đi đôi với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng hằng năm...".
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính
 
Theo kế hoạch CCHC năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên về công tác CCHC; khích lệ, đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác CCHC; rà soát cơ chế, chính sách còn bất cập để điều chỉnh, xử lý kịp thời; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng công tác văn phòng; hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; bồi dưỡng kiến thức về CCHC và kiểm soát TTHC...
 
Bộ CHQS tỉnh giao Văn phòng Bộ Chỉ huy xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC; trong đó trọng tâm là thực hiện đơn giản hóa các TTHC; công bố công khai các TTHC theo quy định; rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC... nhằm triển khai toàn diện công tác kiểm soát TTHC trong LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.
.