Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật

16:43, 24/10/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)-  “Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” là cuộc vận động lớn trong toàn quân (Cuộc vận động 50). Trong giai đoạn 2015 - 2019, LLVT tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
TIN LIÊN QUAN

Với vị trí chiến lược quan trọng, huyện Lý Sơn được quan tâm đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị... nhằm đảm bảo cho công tác quốc phòng. Cùng với thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động 50, LLVT huyện còn tích cực nghiên cứu cho ra những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về vũ khí phù hợp với điều kiện huấn luyện, chiến đấu trên địa bàn.
 
Thực hiện Cuộc vận động 50 đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn.
Thực hiện Cuộc vận động 50 đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn.


Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Sơn, Thượng tá Hồ Ngọc Hiên cho biết: "Trên cơ sở nội dung của cuộc vận động, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phù hợp và tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu của cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tích cực nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được cấp trên đánh giá cao và đưa vào huấn luyện trên địa bàn".

"Cuộc vận động 50 là phong trào thi đua không có kết thúc. Bởi đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên. Cuộc vận động đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhằm duy trì sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

 Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá TRẦN VĂN MINH

Cuộc vận động 50 được xác định là phong trào thi đua quyết thắng, tiêu chuẩn để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Do đó, Cuộc vận động 50 đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong LLVT tỉnh.

Nhiều mô hình hay đã được nhân rộng, như phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch -  đẹp; sắp xếp nhà kho, nhà để xe ô tô, xe thiết giáp gọn gàng; thường xuyên kiểm tra xe mô tô, xe gắn máy của quân nhân trước khi tham gia giao thông... Đến nay có 9 sáng kiến, cải tiến được cấp Quân khu và Bộ CHQS tỉnh công nhận và ứng dụng hiệu quả trong phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua và Cuộc vận động 50 của LLVT tỉnh đều đạt mục tiêu đề ra. Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng, phân cấp quản lý trang thiết bị, vũ khí đều thực hiện chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được kiện toàn, bổ sung sử dụng đúng ngành nghề đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng ở các trường của Bộ, Quân khu.

Mục tiêu thực hành tiết kiệm được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm vật tư, xăng dầu và nhân công; từng bước đầu tư công nghệ, khai thác có hiệu quả trang thiết bị, trạm xưởng, củng cố cơ sở hậu cần – kỹ thuật, làm mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện.

Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã thực hiện được 11 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào công tác quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị và huấn luyện.

Về mục tiêu đảm bảo an toàn, các đơn vị và toàn lực lượng đã quán triệt và thực hiện tốt yêu cầu, đảm bảo an toàn trong khai thác sử dụng các phương tiện, kỹ thuật cơ động kịp thời cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn…


Bài, ảnh: X.THIÊN


 
.
.