Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

15:21, 12/10/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Các tiềm lực về kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, chính trị, tinh thần... ngày càng được quan tâm đầu tư và củng cố, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó là những kết quả nổi bật sau 10 năm (2009- 2019) thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm cho biết: Phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Quảng Ngãi trong 10 năm qua (2009 - 2019) là phát triển toàn diện, vững chắc, trong đó lấy xây dựng tiềm lực chính trị là nòng cốt; tiềm lực kinh tế - văn hóa - xã hội là trung tâm; tiềm lực quốc phòng, an ninh là trọng yếu; cơ sở xã phường là nền tảng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được chăm lo xây dựng và củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần xây dựng tiềm lực tinh thần đối với nền quốc phòng toàn dân. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà Tết cho đồng bào vùng cao của tỉnh.
Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần xây dựng tiềm lực tinh thần đối với nền quốc phòng toàn dân. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà Tết cho đồng bào vùng cao của tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Đăng Lộc, trong 10 năm qua, đối với các dự án phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm đến những khu vực phòng thủ trọng điểm về quốc phòng, vùng căn cứ chiến đấu, vùng an toàn khu, khu vực phòng thủ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Các dự án phát triển kinh tế đều phù hợp với quy hoạch tổng thể bố trí thế trận quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, dự án lớn đã phát huy được yếu tố lưỡng dụng. Trong quá trình thu hút đầu tư, đơn vị luôn phối hợp lấy ý kiến cơ quan quân sự trước khi tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Trong công tác xây dựng về tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện làm nền tảng để xây dựng nền QPTD vững mạnh, trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức gần 2.000 buổi hội nghị, với gần 234 nghìn người tham gia tập huấn, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 3.600 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã xây dựng được 177 mô hình và có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, với gần 20.500 người tham gia. Các tầng lớp nhân dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và cung cấp cho cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin có giá trị, qua đó kịp thời xử lý, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội...

Với lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, lực lượng vũ trang tỉnh luôn được chăm lo phát triển. Trong 10 năm qua, có gần 27 nghìn thanh niên trong tỉnh nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được cơ cấu đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”...

Tiềm lực và sức mạnh quốc phòng được tăng cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho biết: Trong giai đoạn 2009 - 2019, công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh đã thực hiện nền nếp, có hiệu quả. Các sở, ban, ngành, địa phương đã kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, công tác bảo vệ Tổ quốc. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh... góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng trong công tác bảo vệ Tổ quốc.


Bài, ảnh: X.THIÊN


 
.
.