Cập nhật lúc: 21:18, 27/12/2018 [GMT+7]
.

Thành phố Quảng Ngãi: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TP.Quảng Ngãi luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Trong đó, tập trung xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN


Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh; có 23 đơn vị hành chính cấp xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn. Do đó, việc đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTANXH) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác QP, QSĐP.

 

Thành phố Quảng Ngãi: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương  (Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TP.Quảng Ngãi luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Trong đó, tập trung xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh.  Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh; có 23 đơn vị hành chính cấp xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn. Do đó, việc đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTANXH) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác QP, QSĐP.  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Thanh Trà cho biết: Là trung tâm của tỉnh, nên tình hình ANCT, TTATXH ở thành phố cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận DQTV, DBĐV còn khó khăn, thường xuyên vắng địa bàn do đi làm ăn xa, nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và ý thức trách nhiệm của lực lượng DQTV, DBĐV, nên công tác xây dựng các lực lượng vẫn đảm bảo “vững mạnh, rộng khắp”.  Một trong những kết quả nổi bật là, đến nay thành phố đã xây dựng được 57 ban CHQS cơ sở, đảm bảo tỷ lệ quy định. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới”. Trong những năm qua, các địa phương trên địa bàn thành phố, đã thực hiện quy trình tổ chức xây dựng lực lượng DQTV chặt chẽ, công khai, dân chủ.   Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đến nay, 100% xã, phường có chi bộ quân sự; tỷ lệ đảng viên trong DQTV chiếm gần 30% số đảng viên/xã. Các chi bộ quân sự đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, QSĐP.  Cùng với việc kiện toàn tổ chức ban CHQS cấp xã đảm bảo số lượng, trong 5 năm trở lại đây, Đảng ủy Quân sự thành phố còn quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Theo đó, cử 34 người đi đào tạo tại các trường quân sự, với các chuyên ngành quân sự từ trung cấp đến đại học; đồng thời tham mưu, bố trí sử dụng kịp thời, hiệu quả, phát huy trình độ, năng lực trong tham mưu, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường.  Với lực lượng DBĐV, ngoài việc đăng ký, sắp xếp, quản lý số lượng hiện có, hằng năm, Ban CHQS thành phố còn phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác phúc tra lại sức khoẻ, theo dõi biến động để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đến nay, thành phố đã cơ bản xây dựng đủ, hoàn chỉnh đầu mối các đơn vị DBĐV. Qua các lần điều động huấn luyện, diễn tập đều đạt 96% trở lên.    Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trà, để giải quyết số lượng sĩ quan dự bị còn thiếu, đơn vị đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố bố trí kinh phí từ ngân sách để gửi đào tạo trên 30 người, góp phần đảm bảo trên 85% so với nhu cầu. Cùng với việc tổ chức, kiện toàn các lực lượng, công tác huấn luyện cũng được quan tâm, đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian cho từng đối tượng. Trong giai đoạn 2013-2018, có 12.192 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, đạt 100% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố còn thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn... ; tổ chức huấn luyện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện của LLVT thành phố. Bài, ảnh: X.THIÊN  Lực lượng tự vệ các cơ quan trên địa bàn TP.Quảng Ngãi tham gia huấn luyện vào đầu năm 2018.
Lực lượng tự vệ các cơ quan trên địa bàn TP.Quảng Ngãi tham gia huấn luyện vào đầu năm 2018.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Thanh Trà cho biết: Là trung tâm của tỉnh, nên tình hình ANCT, TTATXH ở thành phố cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận DQTV, DBĐV còn khó khăn, thường xuyên vắng địa bàn do đi làm ăn xa, nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và ý thức trách nhiệm của lực lượng DQTV, DBĐV, nên công tác xây dựng các lực lượng vẫn đảm bảo “vững mạnh, rộng khắp”.

Một trong những kết quả nổi bật là, đến nay thành phố đã xây dựng được 57 ban CHQS cơ sở, đảm bảo tỷ lệ quy định. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới”. Trong những năm qua, các địa phương trên địa bàn thành phố, đã thực hiện quy trình tổ chức xây dựng lực lượng DQTV chặt chẽ, công khai, dân chủ.

Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đến nay, 100% xã, phường có chi bộ quân sự; tỷ lệ đảng viên trong DQTV chiếm gần 30% số đảng viên/xã. Các chi bộ quân sự đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, QSĐP.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức ban CHQS cấp xã đảm bảo số lượng, trong 5 năm trở lại đây, Đảng ủy Quân sự thành phố còn quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Theo đó, cử 34 người đi đào tạo tại các trường quân sự, với các chuyên ngành quân sự từ trung cấp đến đại học; đồng thời tham mưu, bố trí sử dụng kịp thời, hiệu quả, phát huy trình độ, năng lực trong tham mưu, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường.

Với lực lượng DBĐV, ngoài việc đăng ký, sắp xếp, quản lý số lượng hiện có, hằng năm, Ban CHQS thành phố còn phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác phúc tra lại sức khoẻ, theo dõi biến động để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đến nay, thành phố đã cơ bản xây dựng đủ, hoàn chỉnh đầu mối các đơn vị DBĐV. Qua các lần điều động huấn luyện, diễn tập đều đạt 96% trở lên.  

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trà, để giải quyết số lượng sĩ quan dự bị còn thiếu, đơn vị đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố bố trí kinh phí từ ngân sách để gửi đào tạo trên 30 người, góp phần đảm bảo trên 85% so với nhu cầu.

Cùng với việc tổ chức, kiện toàn các lực lượng, công tác huấn luyện cũng được quan tâm, đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian cho từng đối tượng. Trong giai đoạn 2013-2018, có 12.192 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, đạt 100% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố còn thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn... ; tổ chức huấn luyện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện của LLVT thành phố.


Bài, ảnh: X.THIÊN


 

.
.