Cập nhật lúc: 10:20, 04/09/2018 [GMT+7]
.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc


(Báo Quảng Ngãi)- Với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu; lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt, trong 10 năm qua (2008-2018) cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi vừa tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Đây là lần thứ hai trong 10 năm qua, cả hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành diễn tập KVPT trong tình huống chiến đấu giả định...

Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh, cuộc diễn tập là điều kiện để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục có thêm cơ hội quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương các lực lượng tham gia thực hành bắn đạn thật trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.
Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương các lực lượng tham gia thực hành bắn đạn thật trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.


Trong những năm qua, bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, chủ động, tích cực xây dựng các tiềm lực trong KVPT, củng cố thế trận lòng dân vững chắc với những quyết sách hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Xi Noa thì chia sẻ, xây dựng KVPT theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị là tập trung xây dựng các tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (QP-AN). Hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Trong đó, lực lượng quân sự, công an làm lực lượng nòng cốt. Về chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng trong việc động viên công nghiệp trên địa bàn. Về quân sự, tập trung xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng, chất lượng. Thường xuyên huấn luyện, diễn tập đảm bảo đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.
 

Qua diễn tập KVPT đặt ra cho tỉnh trách nhiệm trong hoạch định chính sách, cơ chế, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, để xây dựng tốt hơn nữa các lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong từng trạng thái quốc phòng; tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy LÊ VIẾT CHỮ


Đảm bảo thế trận lòng dân vững chắc

 Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28, KVPT tỉnh được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, QP-AN, văn hóa-xã hội... Trong đó, nổi bật là xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, học sinh, sinh viên và toàn dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho KVPT.

Tỉnh đã dành nguồn lực đáng kể trong đầu tư xây dựng cơ sở chiến đấu; thực hiện có hiệu quả động viên công nghiệp quốc phòng trong việc gắn phát triển kinh tế- xã hội với QP-AN trên địa bàn tỉnh. Tiềm lực về văn hóa-xã hội của tỉnh được nâng cao, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là yếu tố quan trọng của KVPT. Các chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh.

Cùng với đó, LLVT đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao...

Qua 10 năm xây dựng, KVPT tỉnh đã thực sự trở thành nền tảng, một bộ phận quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


   Bài, ảnh: X.THIÊN

 

.
.