Cập nhật lúc: 17:10, 08/08/2018 [GMT+7]
.

Thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, không để bị động, bất ngờ

Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 8.8, tỉnh Quảng Ngãi chính thức bước vào các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh trong 3 ngày (8-10.8). Nhân dịp này, Báo Quảng Ngãi trích đăng bài phát biểu khai mạc Diễn tập KVPT “QN-18” của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh “QN-18”.

TIN LIÊN QUAN


Diễn tập khu vực phòng thủ  tỉnh “QN-18” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2018. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá kết quả xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ. Đồng thời, kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh; kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Sẵn sàng tinh thần và lực lượng

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta cần chủ động chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra căn cứ chiến đấu giả định ở Tịnh Phong.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra căn cứ chiến đấu giả định ở Tịnh Phong.


Trong những năm qua, bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, chủ động, tích cực xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố thế trận lòng dân vững chắc với những quyết sách hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/NĐ-CP và Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 “Về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2018”, với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”; thực binh xử lý tình huống an ninh trật tự và bắn đạn thật cấp tiểu đoàn có tăng cường hỏa lực của cấp trên. Quảng Ngãi vinh dự được Quân khu 5 tin tưởng giao nhiệm vụ diễn tập lần này.

Sau một thời gian tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập (2 đợt), cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cả về tinh thần, ý chí, quyết tâm, cả về lực lượng, phương tiện, bảo đảm thực hành diễn tập.

Diễn tập KVPT năm 2018 là một bước quan trọng trong vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng làm nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng- an ninh, trong xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến khu vực phòng thủ.

Phải linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế

Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục có thêm cơ hội quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ, khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong từng trạng thái quốc phòng; tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững chắc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh kiểm tra, sát hạch tương đối toàn diện về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Cuộc diễn tập lần này có nội dung mới, tính cơ động cao, sự tham gia của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh (không nằm trong khung tập). Do vậy, để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; các lực lượng tham gia diễn tập cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguyên tắc, lý luận xây dựng và hoạt động của KVPT vào tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, bám sát nội dung luyện tập của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5; làm rõ vai trò và cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng; trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương; trong đó quân sự, công an và biên phòng làm nòng cốt.

Đơn vị pháo phòng không 37mm thực hành diễn tập. Ảnh: Xuân Thiên
Đơn vị pháo phòng không 37mm thực hành diễn tập. Ảnh: Xuân Thiên


Đối với nội dung diễn tập thực binh, phải thực hiện đúng ý định, bí mật, an toàn. Kết thúc cuộc diễn tập, từng cấp, từng ngành, từng chức danh trong khung diễn tập phải rút ra được những kinh nghiệm có giá trị từ thực tiễn, để vận dụng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án trong xây dựng, hoạt động của KVPT tỉnh.../.

 

.
.