Cập nhật lúc: 15:50, 18/08/2018 [GMT+7]
.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2018: Thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018 vừa qua thành công là kết quả nỗ lực rất lớn của Bộ CHQS tỉnh trong việc phát huy vai trò hiệp đồng, phối hợp đồng bộ, sẵn sàng vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2018, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu, đồng thời chỉ đạo LLVT tích cực triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập.

 

 Động viên cán bộ, chiến sĩ trên thao trường tham gia tích cực công tác diễn tập.
Động viên cán bộ, chiến sĩ trên thao trường tham gia tích cực công tác diễn tập.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết: Cùng với chuẩn bị công sự trận địa, hệ thống văn kiện đến tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện khung tập, huy động các thành phần tham gia diễn tập... thì điều kiện ăn ở, dã ngoại, đặc biệt là thực binh bắn đạn thật đảm bảo an ninh, an toàn là khối công việc rất lớn. Nếu không làm tốt công tác chỉ huy, điều hành thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, đảng ủy đã chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thông qua các hoạt động cụ thể để giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT.
 

Theo Đại tá Bùi Tá Tuân, quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT tỉnh vừa qua, cùng với LLVT, cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh có điều kiện tập dượt các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh phát huy vai trò tham mưu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Trong giai đoạn chuẩn bị diễn tập, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đã xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị sát với tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ, quy định tiến độ, thời gian hoàn thành cho từng tổ chức, cá nhân tham gia diễn tập. Đồng thời, tổ chức quán triệt nhiệm vụ diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Cùng với đó, Bộ CHSQ tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tổ chức, kiện toàn ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, khung diễn tập, trên tinh thần sử dụng cán bộ tại chỗ là chính, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập... Nhờ đó, công tác chuẩn bị đảm bảo tốt cho diễn tập theo đúng kế hoạch.

Giai đoạn thực hành diễn tập khối lượng công việc lớn, phải triển khai đồng bộ cho các lực lượng, cơ quan, ban, ngành địa phương, diễn ra cùng lúc, thời gian ngắn. Vì vậy, công tác Đảng, công tác chính trị phải tiến hành khẩn trương. Cơ quan chính trị đã chuẩn bị tốt nội dung dự thảo nghị quyết, tổ chức các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND...

Đội ngũ chính trị viên, cán bộ chính trị, trên cương vị của mình đã bám sát khung tập; vận dụng tốt kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và phân đội vào xử lý các tình huống trong diễn tập; duy trì, chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, làm tốt công tác dân vận.

Khi kết thúc diễn tập, cơ quan chính trị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình lực lượng tham gia diễn tập và nhân dân trên địa bàn; ổn định tổ chức, quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật; giải quyết tốt công tác chính sách cho các đối tượng; nhất là bồi thường thiệt hại cho nhân dân do diễn tập gây ra.

Trong chiến tranh cũng như trong diễn tập KVPT, công tác Đảng, công tác chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy yếu tố tinh thần, đảm bảo diễn tập đúng ý định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.


Bài, ảnh: X.THIÊN


 

.
.