Cập nhật lúc: 10:47, 19/12/2017 [GMT+7]
.

LLVT tỉnh Quảng Ngãi: Gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương với phát triển kinh tế - xã hội

*Đại tá Nguyễn Tấn Lâm - Ủy viên Btv Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách địa phương trong năm ước đạt trên 14.000 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên... Thành tựu đó có sự gắn kết việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.  

TIN LIÊN QUAN


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 KKT, 4 KCN tập trung, 15 cụm công nghiệp-làng nghề, phân bổ ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. Sự phát triển đó đòi hỏi công tác quốc phòng, quân sự (QP, QS), giáo dục QP-AN và quản lý về quốc phòng cần có nhiều đổi mới, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, trong quá trình phát triển, trên địa bàn tỉnh cũng phát sinh nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp như khiếu kiện, tranh chấp đất đai, quản lý lao động người nước ngoài...

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Tấn Lâm tặng hoa động viên thanh niên TP. Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ năm 2017.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Tấn Lâm tặng hoa động viên thanh niên TP. Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ năm 2017.


Trước những vấn đề đặt ra đó, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT). Hằng năm, cơ quan quân sự phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội về mặt QP, QS; rà soát chặt chẽ về quốc phòng đối với các dự án, nhất là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, kiên quyết không vì lợi ích kinh tế mà phá vỡ thế trận QP-AN, sự vững chắc của KVPT.

Đã tham gia thẩm định 60 dự án kinh tế - quốc phòng, từng bước hoàn thiện thế trận phòng thủ biển, đảo; tham mưu, chủ trì phối hợp, tổ chức xây dựng, củng cố Sở Chỉ huy, thế trận quân sự gắn với kế hoạch phát triển kinh tế biển, đảo; xây dựng hệ thống công sự lâu bền các loại, đạt 100% kế hoạch... Đặc biệt, các công trình phòng thủ dọc tuyến ven biển và trên đảo Lý Sơn được đầu tư xây dựng khá kiên cố.


Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã được UBND tỉnh đầu tư 6,5 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng thao trường bắn cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố (giai đoạn 2015-2020) với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT 4 huyện: Tư Nghĩa, Minh Long, Trà Bồng và Lý Sơn; diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với Sở NN&PTNT và Công ty CP Cơ khí và xây lắp An Ngãi, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 60 xã, phường, thị trấn... Thông qua diễn tập, trình độ của cán bộ, khả năng phối hợp của các lực lượng và vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Trong diễn tập, lấy LLVT làm nòng cốt cùng toàn dân xây dựng các công trình trong KVPT; làm đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Qua diễn tập, LLVT tỉnh đã huy động được 15.000 ngày công tham gia tu sửa, nâng cấp 164 công trình; làm mới, nâng cấp, sửa chữa 66,8km đường giao thông nông thôn, 26km kênh mương nội đồng và tham gia sửa chữa, làm mới 2 nhà văn hóa thôn. LLVT tỉnh đã vận động 1.500 quân nhân dự bị và dân quân tự nguyện hiến hơn 50 nghìn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông và các công trình văn hóa ở nông thôn; các đơn vị đã vận động, quyên góp ủng hộ vật chất cho nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã với số tiền 71 triệu đồng. Phối hợp với 6 tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh vận động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với số tiền 350 triệu đồng; hỗ trợ và xây dựng 117 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa...

Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT tỉnh trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã góp phần làm khởi sắc diện mạo các làng quê trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP-AN, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân./.


 

.
.