Cập nhật lúc: 10:03, 16/09/2015 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng quản lý lực lượng dự bị động viên


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng lực lượng vũ trang. Do vậy, những năm qua, Ban CHQS huyện Bình Sơn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nhiều giải pháp, quân DBĐV trên địa bàn từng bước được xây dựng vững chắc, sẵn sàng tham gia, thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Để chuẩn bị công tác huấn luyện, vừa qua, Ban CHQS huyện Bình Sơn đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức phúc tra, phát lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên Đại đội DBĐV Đặc công nước của huyện để tham gia huấn luyện. Dù hầu hết quân DBĐV làm nghề nông, làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh khiến việc phát lệnh triệu tập gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương nên hầu hết các cán bộ, chiến sĩ DBĐV của địa phương đều chấp hành nghiêm lệnh gọi. Tham gia đợt huấn luyện, chiến sĩ Nguyễn Văn Huệ, xã Bình Đông, chia sẻ: Là một chiến sĩ thuộc Đại đội DBĐV đặc công nước, khi được động viên, bản thân luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng lên đường thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Đại đội dự bị động viên Đặc công nước huấn luyện bơi.                     Ảnh: T.HÂN
Chiến sĩ Đại đội dự bị động viên Đặc công nước huấn luyện bơi. Ảnh: T.HÂN


Trung tá Phạm Văn Hồng - Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện Bình Sơn, cho biết: Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến trong công tác huấn luyện, giáo dục, xây dựng quân DBĐV nên hoạt động của lực lượng DBĐV trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Hằng năm, huyện đã huy động từ 800-1.000 quân DBĐV cho đơn vị của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt từ 95-98%.

Hằng năm, Ban CHQS huyện tổ chức đăng ký, phúc tra, rà soát, sắp xếp lực lượng DBĐV đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời, trong công tác tuyển quân, huyện giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn lực lượng DBĐV ở từng địa bàn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác lựa chọn, tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng quy định. Khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tổ chức đón nhận một cách trang trọng và đăng ký, sắp xếp vào ngạch DBĐV theo quy định. Hằng quý, tổ chức nắm lại quân số, đối chiếu sổ sách quản lý để bổ sung quân dự bị, bảo đảm tỷ lệ giải ngạch hằng năm cân đối với tỷ lệ đăng ký. Năm 2015, huyện tổ chức tiếp nhận, đăng ký cho 233 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào lực lượng DBĐV. Hiện nay, tỷ lệ quân DBĐV đúng chuyên nghiệp đạt gần 82%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 6%; trong đó, nhóm tuổi từ 18 - 34 chiếm trên 50%.

Cùng với việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn DBĐV, cơ quan quân sự chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho quân DBĐV thường xuyên được tổ chức thực hiện đúng, đủ chương trình, nội dung theo quy định, quân số tham gia huấn luyện bảo đảm 100%. Trong giáo dục chính trị, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh DBĐV gắn với giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, nhằm định hướng nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng DBĐV, giúp quân DBĐV xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng động viên khi có yêu cầu.

Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV luôn được quan tâm; hiện nay, quân dự bị là đảng viên chiếm hơn 8,5%. Hằng năm, qua kiểm tra, đánh giá chung kết quả công tác huấn luyện luôn đạt khá. Bên cạnh đó, hằng quý, chế độ cho lực lượng DBĐV luôn được cơ quan quân sự tổ chức chi trả kịp thời.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng DBĐV nên hoạt động của lực lượng DBĐV trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Lực lượng DBĐV luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ thực sự là lực lượng nòng cốt của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH ở cơ sở.
  

 T.HÂN

 

.