Kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương tại Lý Sơn

Thứ Ba, 14:27, 11/06/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Trong hai ngày 9 và 10/6, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh- Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đã về kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2013 tại huyện đảo Lý Sơn.

TIN LIÊN QUAN

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh, Phó tham mư trưởng QK 5 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của phân đội 37ly Ban CHQS huyện Lý Sơn
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh, Phó tham mưu trưởng QK 5 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của phân đội 37 ly, Ban CHQS huyện Lý Sơn


Tại đây, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2013; công tác đảng, công tác chính trị, văn kiện tác chiến, hệ thống sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện, tổ chức, biên chế các đơn vị. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Đại đội bộ binh 1, Đại đội Pháo mặt đất và Đại đội Pháo phòng không.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh- Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 đã biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị và lưu ý trong thời gian tới Ban CHQS huyện Lý Sơn cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát bảo vệ an ninh địa phương. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật và các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
                              

   Tin, ảnh:  Thành Hân

 

.
.