Tập trung xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Thứ Tư, 10:01, 20/03/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở cơ sở.

TIN LIÊN QUAN


Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng DQTV theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", bảo đảm ở đâu có dân, có tổ chức sản xuất, ở đó có lực lượng DQTV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở địa phương, cơ sở. Trước hết, về quy mô tổ chức, biên chế của DQTV được xây dựng tinh, gọn, bảo đảm có bộ binh, binh chủng, lực lượng cơ động và rộng rãi, phù hợp với tổ chức hành chính (thôn làng, xã, phường) trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng DQTV…

Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện hằng năm.
Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện hằng năm.


Hiện nay, lực lượng DQTV của tỉnh đạt 1,5% so với dân số, riêng các địa bàn trọng điểm có tỷ lệ cao hơn. Chất lượng chính trị của DQTV được nâng lên, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 21,27% (tăng 2% so với năm 2011); 100% cán bộ xã, phường đội trưởng là đảng viên; có hơn 80% tham gia cấp ủy; 100% là thành viên UBND); 184 xã, phường, thị trấn biên chế đủ chức danh Ban CHQS; đã thành lập 65 Ban CHQS trong cơ quan, tổ chức và 100% được bổ nhiệm đúng chức danh theo quy định.

Công tác giáo dục, huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc theo nội dung, chương trình của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng Cục Chính trị quy định cho từng đối tượng. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng GDQP - AN tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ là bí thư, chủ tịch xã, phường, trưởng, phó đầu ngành của tỉnh, huyện, thành phố; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ chỉ huy, quản lý lực lượng DQTV. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện cho phân đội và chiến sĩ DQTV; thực hiện tốt phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng" phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở. Chỉ đạo dân quân các xã ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng huấn luyện một số nội dung tuần tra bảo vệ biển đảo.

Sau mỗi giai đoạn và kết thúc năm huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, hội thi để đánh giá kết quả và kịp thời bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với đặc thù của một tỉnh biên giới. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi; quân số tham gia đạt trên 98,5%... Do được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, lực lượng DQTV của tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là trong bảo vệ trật tự trị an và là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào phòng chống thiên tai, lũ lụt ở địa phương.

Phát huy những kết quả và thành tích của lực lượng DQTV tỉnh trong 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28/3/1935-28/3/2013), lực lượng DQTV tỉnh tiếp tục được củng cố, xây dựng theo hướng "Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng LLVT tỉnh giữ vững và phát huy là lá cờ đầu trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Quân khu 5, thực sự là công cụ tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  


Bài, ảnh: Vũ Quang 
 

.
.