Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Long: Thực hiện "Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy"

Thứ Hai, 10:30, 16/04/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Năm 2012, Bộ Tư lệnh Quân khu V triển khai "Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy" cùng với cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Long đã triển khai đồng bộ những nội dung của chỉ thị này đến tất cả các mặt công tác. Bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành nghiêm điều lệnh, duy trì kỷ luật tốt, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

TIN LIÊN QUAN


Đến Ban CHQS huyện Minh Long, chúng tôi cảm nhận được những đổi thay của một doanh trại quân đội chính quy, mẫu mực. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) từ lễ tiết tác phong quân nhân đến ứng xử, giao tiếp, quan hệ cấp trên, cấp  dưới được thực hiện theo đúng điều lệnh, bảo đảm chính quy. Song vẫn thể hiện rõ nét đẹp văn hóa của bộ đội Cụ Hồ. Mặc dù đơn vị trong quá trình cải tạo, xây mới, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thế nhưng các phòng làm việc của cơ quan đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hội thao điều lệnh năm 2012.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hội thao điều lệnh năm 2012.


Thượng tá Trần Văn Khái- Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và ý nghĩa thiết thực về "Năm mẫu mực về điều lệnh-Chính quy", Đảng ủy Quân sự huyện đã có nghị quyết chuyên đề về nội dung xây dựng đơn vị mẫu mực về chính quy. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Trong đó, Đảng ủy Quân sự huyện xác định lấy 4 nội dung chính làm bước đột phá là mẫu mực lễ tiết tác phong quân nhân; mẫu mực trong thực hiện chức trách; nền nếp, chế độ, quy định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; mẫu mực trong công tác huấn luyện điều lệnh và mẫu mực trong thực hiện đúng các quy định khi tổ chức các nghi lễ quân đội. Trên cơ sở những nội dung đã đề ra, Ban CHQS huyện đã phân công tổ giáo viên chuẩn bị giáo án bài giảng và tổ chức học tập cho 100% cán bộ, chiến sĩ theo phương châm "Học có trọng  tâm, trọng điểm, học đến đâu mẫu mực đến đó". Duy trì nghiêm công tác huấn luyện điều lệnh cho cán bộ chiến sĩ theo đúng nội dung, chương trình quy định".

Hỏi về "bí quyết" hay có "Cẩm nang" trong thực hiện "Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy", thượng tá Nguyễn Kim Quang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Minh Long, cho biết:  "Để có được những chuyển biến tích cực trên, trước tiên chỉ huy phải gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, có thái độ ứng xử văn hóa với cấp dưới; giải quyết công việc một cách cương quyết, song cũng linh động mềm dẻo để cấp dưới thực sự "tâm phục, khẩu phục". Trong đơn vị thì phải xây dựng tinh thần đoàn kết, mọi người sẵn sàng đóng góp ý kiến cho nhau trên tinh thần xây dựng". Bên cạnh đó, để tạo sự chuyển biến một cách toàn diện, vững chắc Ban CHQS huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm khắc phê bình những biểu hiện lơ là trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt phát huy hết khả năng nội lực của mọi CBCS đơn vị trong xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực.

Với những biện pháp đó, đến nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao vai trò trách nhiệm, trong thực hiện chức trách được giao, tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, pháp luật của Nhà nước. Cùng với thực hiện "Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy" cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Minh Long đang triển khai nghiêm túc "Năm an toàn giao thông" đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm và cũng là tiền đề để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Bài, ảnh: Anh Khoa
 

.