Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1
17:55 | 30/11/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã hoàn thành khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 1 năm 2020. Theo đó, tỷ lệ thanh niên lên khám đạt cao, chất lượng sức khoẻ và trình độ đạt khá.
.
.